Bankacılık Hukuku

USLU HUKUK Bürosu, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış banka ve finans kurumlarına, kuruluş işlemleri, genel bankacılık konuları, ticari ve bireysel kredilerin takibi ve tahsili,  banka teminat mektupları, tüketici kredileri ve perakende bankacılık ürünleri, iflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, düzenleyici kanuni gerekliliklere uyumluluk konularında tecrübeli kadrosu ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

USLU HUKUK Bürosu, özellikle Tüketici Hakem Heyeti kararlarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda hem Tüketici Hukuku hem de Bankacılık Hukuku bağlamında ihtilafın durumuna ve Müvekkillerinin çıkar çatışmasına mahal vermeyecek şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.