İş Hukuku

USLU HUKUK Bürosu, işveren ile işçi arasındaki çalışma koşullarını düzenleyen İş Hukuku alanında da Müvekkillerine hizmet vermektedir. Yeni düzenlemeler ışığında işçi ve işveren ilişkilerini geleneksel bir anlayış içerisinde sürdürme imkanı ortadan kalkmış, çalışanlar ile ilgili her bir işlemin işvereni bağlayan hukuki zorunluluğu getirilmiştir. Özellikle elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanması gereken zorunlulukların sayısı artmıştır. USLU HUKUK Bürosu, bu düzenlemeler ışığında gerek işveren gerekse işçi sıfatını haiz müvekkillerine bu bağlamda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

USLU HUKUK Bürosu, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, iş güvencesi, fesih, kıdem ve ihbar tazminatları, çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin icra edilmeleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, iş kazalarından dolayı sorumluluk, işe iade ve rücu davaları konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.