Rekabet Hukuku

USLU HUKUK Bürosu, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması amacına yönelik olarak oluşturulan kurallara uyulmasına, bu kapsamda birleşme ve devralma işlemlerinin hazırlanması ve takibi  ile sözleşmelerin değerlendirilmesine  yönelik olarak Müvekkillerine eğitim ve danışmanlık vermektedir. 

 

USLU HUKUKU Bürosu, rekabet hukuku alanındaki ihtilaflarda gerek idare nezdinde gerekse de idari yargıda Müvekkillerinin haklarının korunması amacıyla avukatlık hizmeti vermektedir.